Morot eller piska från miljökontoret

I veckan kunde man läsa om en ”saltad räkning” från miljökontoret som Thomas Eriksson i Norrto fick betala för att han hade bytt värmesystem till jordvärme. Jag förstår upprördheten och att den beräknade taxan uppfattas som straffavgift av den som har gjort en egen insats för energibesparing och således något positivt för miljön är inte förvånande. En sak är dock helt klar: enligt nu gällande taxa för miljönämndens verksamhet har inget fel begåtts.

Frågan man kan ställa är dock om det går att förändra taxan till ett instrument som underlättar och till och med uppmuntrar till miljöpositiva insatser från våra kommuninvånare. Det är just denna tanke som ledde till ett förslag från den socialdemokratiska gruppen i miljönämnden att ta med en översyn av taxan i nämndens kortsiktiga mål. Förslaget fick bifall från hela presidiet och den 18 april beslutade miljönämnden att anta de nya kortsiktiga målen. Tanken är att kommunen ska subventionera avgifterna för miljöpositiva insatser, vilket förhoppningsvis leder till en utökning av olika sorters insatser. Samtidigt kan man tänka sig att lokala företag inom exempelvis VA och värme eller gräv och schakt kan få fler uppdrag.

Ett nästa steg blir att undersöka vilka insatser som kan omfattas, hur många det beräknas vara och förstås hur stor kostnaden kommer att bli. Sista ordet får fullmäktige som tar beslutet; förhoppningsvis i samma enighet som vi hade i miljönämnden.

Anita Ullmann (s)
2: e vice ordf. miljönämnden

 

Publicerad i Skånska Dagbladet 17 juni 2011

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-17 10:12