Ny organisation på socialförvaltningen

Utredning om förändring av nuvarande organisation inom socialförvaltningen

Socialdemokraterna vill föra till protokollet följande.
Vi ser en risk i att en arbetsmarknadsenhet fristående från Socialförvaltningen inte verkställs i det förslag som förespråkas av förvaltningen. Socialdemokraterna ser många fördelar med nya organisationsförslaget, men det absolut bästa vore att direkt påbörja arbetet med en arbetsmarknadsenhet. Denna enhet innehåller arbetsmarknad, integrationsarbete och försörjningsstöd. Den lyder direkt under kommunledningen och är kommunövergripande. Därför skall den inte ligga i socialnämndens ansvarsområde. Socialdemokraterna vill dock inte försinka processen utan ställer sig bakom förslaget som förvaltningen ger.

Vi Socialdemokrater är nu mycket glada över att femklövern och fullmäktige nu ställer sig bakom vårt förslag till styrgrupp med uppdrag att driva processen med en arbetsmarknadsenhet. Syftet med styrgruppen är att parallellt med den nya organisationsutvecklingen starta sitt arbete med att processa fram en arbetsmarknadsenhet, fristående från socialförvaltningen. Denna grupp skall bestå av kommunstyrelsen, BUN, SN andra deltagare bör vara FINSAM, försäkringskassa och arbetsförmedling m.fl.

För Socialdemokraterna

Tommy Hall och Susanne Meijer  
Hörby 2012-04-20

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-27 14:31