Omöjligt uppdrag i socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott 20120604
Protokollsanteckning i ärende; Förslag till besparingar/åtgärder för att få budget i balans SN 2012/097

Budgetberedningen har givit socialnämnden i uppdrag att omgående ta fram underlag med ytterligare besparingsåtgärden på 10 miljoner kronor i syfte att socialnämnden budget skall vara i balans 2012

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet.
Vi vill påpeka det allvarliga i budgetarbetet, det är orimligt av majoriteten och fullmäktige att tro att socialnämnden skall hämta in 19 miljoner och samtidigt utveckla och stärka verksamheten.
Förvaltningen påtalar att hemmaplanslösningar inte blir verkställda detta år. Den nya organisationen kommer, om allt rullar på utan gnissel att starta september/oktober i år. Det är inte rimligt att tro att förvaltningen skall hämta in besparingsmålen.
Socialnämnden befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Det är tydligt att det finns och har funnits under flera år allvarliga brister av den ekonomiska styrningen och uppföljningen som ytterligare måste förbättras.
Förslag är lagda på besparingar under 2012, följande som presenteras på ca 19 miljoner förväntas tas in på 9 månader. Helt orimligt. Vi anser detta vara ett spel för gallerierna. Möjligen hämtar vi in ytterligare ca 8 miljoner om nya organisationen rullar på och nämndens måltal kan hållas. Då kvarstår 11 miljoner.
Vi anser att de förslag som kvalitetsmässigt drabbar en större del av kommuninnevånarna skall beslutas av kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna har återkommande påtalat att socialnämndens verksamhet är underbudgeterad samt att förutsättningarna för nämnden att hålla en budget i balans naturligtvis inte är eller har varit realistiska.

För Socialdemokraterna
Hörby 20120604
Susanne Meijer   Johan Månsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-07 15:40