Fortsatt orimligt av femlövern i Hörby

R E S E R V A T I O N KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-14

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot majoritetens beslut i ärendet ” Handlingsplan för återställande av balanskravet ” i kommunstyrelsen 2011-02-14.

Majoritetens beslut innebär en åtgärdsplan omfattande en kostnadssänkning på 15 miljoner. Majoriteten har tidigare beslutat ge ledningsgruppen i uppdrag att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna om att minska personalstyrkan motsvarande 35 heltidstjänster.

Vi har tidigare reserverat oss mot detta förfaringssätt, med anledning att det inte finns några beskrivningar över vad konsekvenserna blir för verksamheterna.

Ärendet handlar om återställande av balanskravet. Enligt den bokslutskommuniké som lämnades vid styrelsen möte återstår det efter 2010 års bokslut 8,6 miljoner att återställa. Varför skall det då åtgärdas för 15 miljoner?

Enligt vårt förmenande tyder det på att det är inte endast balanskravet man från borgerligt håll skall återställ, utan man skall på detta sätt försöka rätta till kommunens dåliga finanser, under förevändning med återställande av balanskravet.

Det är självfallet så att verksamhetens kostnader måste balanseras med intäkterna. Men att så abrupt som majoriteten går fram kommer det förmodligen bli barnen i förskolan och de äldre med hemtjänst att stå för notan för balanskravet.

Vi har sagt det tidigare och säger det igen, vi föreslog en temporär skattehöjning
för att få tid till att besluta om nödvändiga kostnadssänkningar, utan att våldföra sig på de uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnderna.

Hörby 2011-02-15

Tommy Hall ( s )
enligt uppdrag

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-15 14:36