Översyn av snöröjning och ansvar mellan kommun och fastighetsägare


Motion till
Kommunfullmäktige Hörby

Översyn av snöröjning och ansvarsfördelning mellan kommun och enskild fastighetsägare


De senaste årens snörika vintrar har mer än vanligt aktualiserat frågan om snöröjning och gränsdragningar mellan det som är kommunens respektive fastighetsägarens ansvar.  Många fastighetsägare upplever att de har svårt att hålla rent trottoaren och gångstråk utanför sina fastigheter på grund av att kommunens snöröjare slänger tillbaka snön på trottoaren.
Resultatet har vi sett även under denna vinter, stora snövallar bildas mellan trottoar och gata, hörnor som är ”ingenmansland” blir inte röjda och framkomligheten i tätorten blir allt sämre ju mer snö det kommer.

Ovan beskrivna problem är på intet sätt unika för Hörby och likt andra kommuner försöker Hörby bringa ordning i snöröjningseländet genom allt strängare regleringar, mer byråkrati och klagomålshantering. Men det finns kommuner som valt en annan väg, ett exempel är Kungsörs kommun där kommunen står för snöröjningen på både gator och trottoarer.

Där resonerar man som så att snöröjningen blir bättre och effektivare när den som utför snöröjningen slipper dela upp sitt arbete i småsnuttar eller få arbetet ogjort av att fastighetsägare skyfflar tillbaka snön på gatan.
Det vore intressant att utreda om detta kunde låta sig göras även i Hörby kommun

Därför yrkar socialdemokraterna att:

- Tekniska nämnden gör en utvärdering av de senaste årens snöröjning i kommunens tätort

- Utifrån resultatet i utvärderingen kommer med förslag på förbättringar för snöröjningen i Hörby

- Att tekniska nämnden överväger noggrant möjligheten att låta kommunen ta över ansvaret för snöröjningen på både gator och trottoarer i Hörby tätort. 


Hörby den 14 /2   -2011
 

Tommy Hall    Heidi Laine Lundgren

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-17 17:01