Palliativ vård i Hörby kommun

 
Motion till kommunfullmäktige i Hörby

Palliativ vård
Den nyligen redovisade revisionsgranskning av samverkan kring palliativ vård och vård i livets slutskede, gör klart att Hörby kommun behöver göra insatser för att tillförsäkra Hörbyborna en god kvalité på palliativ vård i livets slut. Detta i avvaktan på att frågan om gränssnittsöverenskommelse aktivt drivs av Socialnämndens och kommunstyrelsens politiker samt förvaltning. Därför yrkar Socialdemokraterna:
- att de palliativa dokument som arbetats fram av förvaltningens sjuksköterskor bearbetas aktivt
- att det palliativa arbetet i form av en tvärprofessionell personalgrupp (sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast) snarast startar sitt arbete
- att den tvärprofessionella arbetsgruppen arbetar som konsulter till hela kommunens omvårdnadspersonal
- att den tvärprofessionella arbetsgruppen knyter kontakter med Hospice och palliativt centrum på Universitetssjukhuset SUS, Lund

Hörby den 2011-05-21
Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Susanne Meijer (S)   


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-26 09:37