Personal inom miljönämndens område

Protokollsanteckning till Miljönämndens Verksamhetsrapport 2011, ärende 10,
Miljönämnden 2012-03-06


Angående punkt 3.2 i verksamhetsrapporten 2011: Personalbehov enligt tillsynsutredningen

Citat: ” Tillsynsutredningen för 2011 visar ett behov av 7,95 tjänster, antalet tjänster vid planering av verksamheten 2011 var 6,7 medan det faktiska antalet tjänster enligt ovan har varit 6,44.”

Den socialdemokratiska gruppen i miljönämnden utrycker sitt bekymmer över det för ringa antalet tjänster. Vi hoppas att det större personalbehovet tas i beaktande vid kommande budgetplaneringar, så att miljönämndens verksamhet kan bedrivas ändamålsenligt.

 

 

Hörby 2012-03-06

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-07 16:23