Praktikplatser till ungdomar

 Motion till kommunfullmäktige i Hörby 

Att pröva på arbete i form av sommarpraktik är en viktig utveckling för ungdomarna. Det är en träning inför det kommande arbetslivet. Möjlighet ges till ungdomar att tjäna egna pengar, man stimuleras i social samverkan på en arbetsplats. Sommaren blir mer meningsfull, kontakten med en arbetsplats ger kunskap i hur ett arbete fungerar. En viktig möjlighet ges till referenser då nästa arbete skall sökas. Hörby kommun erbjuder genom kommunstyrelsen ungdomar i åldern 16-19 år praktikarbete under 3 veckor på halvtid. Enligt barnbokslutet 2011 fick 54 ungdomar praktikarbete.

Att vara ung och leva med funktionsnedsättning kan vara besvärligt för vissa individer och lättare för några. Det står helt klart att ungdomarna inom grund och gymnasiesärskolan har svårare att erhålla sommararbete än ungdomar utan funktionshinder. Sommarjobb genom kommunens försorg leder till att ungdomar med funktionsnedsättningar integreras med andra ungdomar. Att bli inkluderad i samhället är av yttersta vikt för en individs självkänsla. Att vara ung och komma ut i arbetslivet kan vara svårt idag, och med ett funktionshinder gör det inte saken lättare. Många ungdomar exkluderas redan i grundskolan istället för att inkluderas.

Socialdemokraterna yrkar
- att alla ungdomar mellan 16-20 år erbjuds en sommarpraktik under 3 veckor på halvtid
- att kommunledningen beräknar kostnaden för en utökning av praktikplatser så att alla ungdomar mellan 16 -20 som studerar på grund och gymnasiesärskola erbjuds en praktikplats om ungdomen är intresserad av detta under 2013
Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna

Susanne Meijer (S)    Heidi Laine Lundgren (S)

Hörby 2012-05-21

 

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-05 09:55