Protokollsanteckning i ärende 9; Åtgärdslista 2 med anledning av den ekonomiska situationen

Socialnämnden   2011 05 19

- Risk och konsekvensanalyser är ej framtagna därför kan inte Socialdemokraterna ställa sig bakom beslutet att godkänna sparförslag/åtgärdslista 2.
Vidare anser Socialdemokraterna att de förslag som drabbar en större del av kommuninnevånarna bör beslutas av kommunfullmäktige.

Bakgrund:
Socialnämnden har dragits med en budget som inte haft verklighetsförankring under många år. Nämnden redovisade ett underskott på -29 miljoner år 2010 där budgeten var satt till 220 miljoner utfallet blev 249 miljoner. År 2009 var utfallet i budgeten 232 miljoner och resultatet blev – 11,6.
Fullmäktige måste ge Socialnämnden en rimlig budget att arbeta med. En budget som även medger visioner om den framtida utvecklingen och planeringen för framtidens socialpolitik i Hörby. Socialdemokraterna är medvetna om att budgeten måste vara i balans.
Socialnämnden skall inte ha huvudansvaret för att återställa balanskravet på 8,3 miljoner. Frågan som kan ställas är varför siffran 15 miljoner står kvar som summa att återställa i sparförslag 2, vilket majoritetsberedningen kommit fram till.

Socialdemokraterna ställer sig bakom budgetprocessens diskussioner inom Socialnämnden, det förändringsarbete som de politiska partierna gemensamt arbetar för i socialnämnden välkomnas.
Socialdemokraterna föreslår i sin budget en temporär skatteökning på 75 öre för att få budget i balans vilket ger 55 öre då femklövern har ökat skatten med 20 öre.

För Socialdemokraterna

Susanne Meijer      Johan Månsson    Albulena Murati

2011-05-19

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-24 11:19