Rätt till barnomsorg

2009 gav LO ut rapporten ”Arbetstider 2009” som visar att 20.6 % eller
totalt 810 000 personer arbetar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid. Enligt en undersökning som fackförbunden Kommunal och HRF är det bara 20 % som själva valt dessa arbetstider. 57 % uppger att de arbetar OB (obekväm arbetstid) för att schemaläggningen kräver det eller att de inte får något arbete som endast utförs på dagtid.  Traditionellt har personal inom hälso- och sjukvård, räddningstjänst och andra samhällsviktiga sektorer varit de som arbetar på obekväma tider, men samhället förändras. Idag efterfrågas allt mer service och tjänster dygnet runt. Kvällsöppna butiker, restauranger och affärer är en självklarhet som allt fler efterfrågar. De som främst arbetar inom dessa yrken är LO-medlemmar och många är småbarnsföräldrar.

En välfungerande och trygg barnomsorg som finns där när familjerna behöver den är en förutsättning för att människor ska kunna arbeta och försörja sig. Att barnomsorgen i Hörby främst är organiserad på dagtid ställer till bekymmer för alla de som inte har kontorstider. Detta drabbar i synnerhet kvinnor som oftare tvingas arbeta deltid, har lägre lön och förväntas ta en större del av ansvaret i hemmet. Som ensamstående kan du dessutom riskera din rätt till a-kassa då du inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande om din barnomsorg inte är ordnad, oavsett vilken tid på dygnet arbetet förväntas utföras. För att komma till rätta med de problem och den ojämlikhet dagens organisation av barnomsorgen i Hörby kommun orsakar har socialdemokraterna efter dialog med Kommunal Hörby i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att rätten till barnomsorg i kommunen ska vara arbetstidsneutral och omfatta alla föräldrar, oberoende av vilka tider man arbetar.

Heidi Laine Lundgren
Ledamot kommunstyrelsen Hörby
Lena Rosvall
2:e vice ordförande BUN Hörby
Anna-Carin Håkansson
Ledamot fullmäktige i Region Skåne
Ingrid Olsson
Ordförande Kommunal Hörby

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-28 10:56