Socialdemokraterna var emot köp av Scantomten

Redan när den borgerliga majoriteten beslutade, 080616, utnyttja förköpsrätten
och förvärva Scantomten reserverade vi socialdemokrater oss mot detta beslut. Vår motivering var följande enligt fullmäktiges protokoll:

”Vi anför reservation mot majoritetens beslut att utnyttja den kommunala förköpsrätten av fastigheten Pugerup 5. I det aktuella ärendet är det bättre att helt avstå köp från kommunens sida.
Fastigheten behöver saneras och dessa åtgärder kommer att medföra betydande kostnader för Hörby kommun.”

Vid sammanträde i februari 2009 beslutade den borgerliga majoriteten att försälja fastigheten Pugerup 5. Även detta beslut reserverade vi oss emot med följande motivering:
”Bakgrunden är att vi socialdemokrater föreslog att det var bättre för Hörby kommun att helt avstå från köp av fastigheten Pugerup 5.”

”Fastigheten behövde saneras och att detta kommer att medföra betydande kostnader för Hörby kommun utöver köpeskillingen”

” Majoriteten beslutade att sälja fastigheten för 3,5 miljoner trots att den totala kostnaden beräknades till 4,5 miljoner.”

Om undertecknad inte minns fel blev kommunens kostnader redan då ca 600000 kr högre.

Som framgått av Skånskans redovisning av ärendet kan kostnaderna för skattebetalarna bli betydande om domstolen kommer fram till att det var kommunens sak att bekosta saneringen. Det hade därför varit bättre att kommunen följt socialdemokraternas förslag och  avstått från affärerna och låtit de beryktade och hyllade marknadskrafterna själva få skötta affären.

För socialdemokraterna i Hörby
Tommy Hall


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-06 11:09