Socialt företagande en väg in till arbetsmarknaden

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att möjligheten av att starta Sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras
 
Att det är svårt att få en anställning om man har funktionsnedsättning, är långtidsarbetslös eller har varit sjukskriven är väl känt. Men de senaste åren har möjligheten att skapa ett eget arbete, genom att tillsammans med andra starta så kallade sociala företag visat sig vara en möjlig väg för många att åter bli delaktiga, skattebetalande medlemmar i samhället.

Sociala företag har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv, skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

Det fungerar som vilket företag som helst men med medarbetare som
har fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder, nyss avtjänat ett fängelsestraff, lämnat sitt missbruk, långtidssjuka, långtidsarbetslösa unga långt ifrån arbetsmarknaden utan arbetslivserfarenhet.

Socioekonomiskt finns det mycket stora vinster att hämta in genom att kunna vända människors utvecklingskurvor från bidragsberoende till att vara deltagare på arbetsmarknaden. Forskningen visar att människor som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap inte bara kostar samhället mycket pengar, utan livskvaliteten sjunker, vårdkonsumtionen växer och det blir mycket svårare att ta sig tillbaka till arbetslivet igen.

Det är statistiskt flera gånger svårare att ta sig in på arbetsmarknaden igen för den som varit arbetslös i flera år än de som har kortare arbetslöshetsperioder.

Det har visat sig att de arbetsintegrerande sociala företagen på många sätt kan bidra till att inkludera människor i samhällsgemenskapen, ge fler sysselsättning och göra flera självförsörjande.

I Hörby kommun har vi DELTA- gruppen som mycket väl skulle kunna fungera som ett socialt företag.  Ett annat område skulle kunna vara att se över Hörby museum, som kunde vara ytterligare en möjlighet genom att utveckla café verksamhet mm i form av ett socialt kooperativt företagande. Dagligverksamhet med brukare inom LSS vore ännu ett bra område att undersöka för socialt meningsfullt företagande.

En inventering av Hörby kommuns verksamheter kan ge ett flertal nya arbetsmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Då Hörby kommun nu står i beredskap med att bygga upp en arbetsmarknadsenhet så yrkar Socialdemokraterna


- att Hörby kommuns arbetsmarknadsansvarige i samarbete med ReSa projektet, näringslivssamordnare, praktikplatssamordnare, försäkringskassa och arbetsförmedlingen undersöker möjligheten att införa Sociala företag i Hörby kommun

- att en kartläggning gällande finansieringsvägar och eventuella hinder skall göras som presenteras senast januari 2013


Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Susanne Meijer (S)  Ingrid Bromander (V)

Hörby 2012-02-27

 

 

 

 


 


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-07 15:51