Terminsavgifter för Kulturskolan

Motion ang. terminsavgifter för Kulturskolan

Hörby 2012-05-23

Det är av största vikt att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för kommunens barn och ungdomar. Hörby har gjort stora satsningar i och med skapandet av aktivitetshuset och bedriver sedan många år en kulturskola.

Dessa två fritidsinrättningar skiljer sig å det ena i utbudet och inriktningen, å det andra i kostnaden för familjerna. Medan användandet av aktivitetshuset kostar 100 kr per barn (10-12 år, äldre helt gratis) och läsår, vilket torde vara en för de flesta försumbar summa, debiterar kommunen terminsavgifter mellan 250 kr (sällskapsdans) och 730 kr (instrumentprogram, musik och sån’t, pop/rock skola). Syskonrabatt erbjuds vilket dock endast gäller för instrumentprogrammet.

Till skillnad från avgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem beräknas kulturskolans avgifter inte på hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Det är en fördel för hela samhället att skapa en ökad tillgänglighet till kulturskolans verksamheter, även för barn från inkomstsvaga familjer som kan vara i behov av extra stöd och motivering för att utveckla sig själv och skapa nya interessen. Det är under ungdomens tid vi bildar grunden för ett bra vuxenliv och det ligger i våra händer att skapa förutsättningar för ett kreativt och positivt fritidsliv får våra barn och ungdomar.

Med tanke på ökade inkomstklyftor som vi inte minst ser genom det växande antalet personer som lever med försörjningsstöd behöver vi göra satsningar på Hörbys barn och ungdomar som inte får bli en förlorad generation. Vi behöver således rättvisare avgifter till kulturskolan som tar hänsyn till denna situation och till faktumet att 730 kronor är obetalbara för vissa medan det är en väldig ring summa för andra.


Därför yrkas

att systemet för avgiftssättningen för Kulturskolan ändras till att vara inkomstbaserad,

att Kulturskolan ska se över sitt kursutbud och även erbjuda kurser som attraherar barn och ungdomar som inte är vana vid kulturella aktiviteter.

 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

 


Lena Rosvall   Anita Ullmann Kradjian  Ulla-Britt Thiman 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-05 13:02