Vad står MP för i Hörby?

Hörbys politiska landskap börjar likna höga berg och djupa dalar. Bladen på den styrande femklövern som innan valet ville hålla ihop ser ut att börja lossna.

I riket präglades valet 2010 av en rödgrön överenskommelse. Icke så i Hörby. Hörbyborna fick valreklam där fem partier signalerade en symbios som skulle fortsätta även efter valet. Broschyren ledde till debatter, inte bara inom Miljöpartiets väljarkår.
Efter valet hade M inte behövt stöd av Mp. Med 15 mandat av 41 hade de kunnat styra med bara C (4) och Fp (2) som allierade.
Femklövern höll dock ihop. Det gav dagens fördelning av nämndplatser. Första och andra ordförandeposterna ägs av femklövern, medan S som näst största parti har andre vice ordförande.
Därför fick Mp ordförandeposten i en knappast välskött socialnämnd. Till skillnad från övriga nämnder finns det dock ingen från M i dess presidium.
Detta kan förklara maktkampen där kommunalrådet (M) attackerar egna partikamrater. Vad ska Hörbyborna annars tro om den strida ström av artiklar, insändare och blogginlägg som går långt utöver vanlig politisk debatt?
Hur ser moderater på den interna striden? Vad säger Mp:s väljare när partiet band upp sig innan valet? Vad anser en miljöpartist när det egna partiet driver politik i strid mot sitt eget program? Privatisering och utförsäljning inom skola, vård och omsorg till vinstkrävande företag tillhör inte Mp:s mål.
Som socialdemokrater vet vi vår position och våra värderingar. Vi är starka i opposition och framför våra argument i nämnder, fullmäktige och kommunstyrelse. Ibland lyssnar man och röstar med våra förslag. Vår uppgift som opposition är att på ett konstruktivt sätt delta i processer som berör Hörbyborna, men också att hålla vaksamma ögon på vad som händer och att påpeka brister.

Lena Rosvall, ordf. Socialdemokraterna i Hörby och 2:e v. ordf. barn- och utbildningsnämnden
Ulla-Britt Thiman (s), 2:e v. ordf. kommunfullmäktige
Anita Ullmann (s), 2:e v. ordf. miljönämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-15 10:03