Vi vill hyra ut lägenheterna vid Källhaga

Vi i socialdemokraterna KRÄVER att alla skall ha rätt till en egen namnskylt på dörren. Det är viktigt att vi samhällsmedborgare aktivt medverkar i en god debatt och inte ställer svaga grupper mot varandra. Alla har sitt berättigade i ett Socialdemokratiskt samhälle. Vi skall även arbeta för samverkan i form av integrerade boende för dig, mig och alla våra medborgare som har behov av hjälp. Vi vill ha ett integrerat samhälle som välkomnar alla.

Socialdemokraterna kommer stegvis att presentera ett alternativt förslag till den lokalförsörjningsplan som utarbetats med femklövern vid rodret.

Här beskrivs kortfatta steg ett och två. Det verkar som diskussionerna i majoritetsberedningen gällande ekonomi även inkluderar lokaler. Eller är det fel uppfattat. Vi i socialdemokraterna uppfattar En STOR otydlighet från majoriteten om vad de vill med den socialpolitiska bostadspolitiken i Hörby. Det spretar åt alla håll.
Bostadspolitik inkluderar äldre och yngre personer med olika psykiska och fysiska funktionshinder, alla med varierat hjälpbehov. Det innefattar personer som hamnat på fel sida i samhället under unga år men som nu vill komma tillbaka och får ett värdigt liv. Tyvärr har man då klassat ut sig från bostadsmarknaden och får inte ett hyreskontrakt. Här har samhället en skyldighet att hjälpa och stötta dessa personer med boende. Det kan vara personer som flytt från krig och tortyr, även här brister vi. Lägenheter finns ej att tillgå. Det leder till trångboddhet. Barnfattigdomen ökar i alla grupper.
Steg 1
Seniorboende
Därför anser Socialdemokraterna i Hörby
Att Källhagas utveckling med Demensfokus skall fortgå med ökad takt
Att servicelägenheterna omgående skall hyras ut till de äldre som har behov av lägenheterna
Att krafttag görs för att planera och bygga attraktiva mindre seniorlägenheter i Centrum
Steg 2
Lägenheter för personer som omfattas av Lagen om stöd och service, LSS.
Vi i socialdemokraterna KRÄVER att krafttag görs för att bygga värdiga, trevliga boenden med tillgång till bra utemiljö
att lägenheter byggs för våra medborgare som har lättare funktionshinder
att samarbete aktivt förs med bostadsföretag så Socialförvaltningen får tillgång till egna lägenheter som kan användas till de som har svårt att få eget hyreskontrakt

Den socialdemokratiska Fullmäktigegruppen genom
Susanne Meijer 2:e v ordförande i Socialnämnden

Publicerad i Skånska Dagbladet 18 juni 2011


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-18 10:46
Taggar: