Arbetsmöjligheter för unga med funktionshinder

Att vara ung och leva med funktionsnedsättning kan vara besvärligt för vissa personer och lättare för några. Det står helt klart att ungdomarna inom grund och gymnasiesärskolan har svårare att få sommararbete än ungdomar utan funktionshinder. Sommarjobb genom kommunens försorg leder till att ungdomar med funktionsnedsättningar integreras med andra ungdomar. Att bli inkluderad i samhället är av yttersta vikt för självkänslan.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta att driva frågan för ungdomar med särskilda behov. Hörby kommun måste satsa mycket mer på arbete för ungdomar med funktionshinder. Vi skrev en motion för ett år sedan med syfte att alla ungdomar mellan 16-19 år skulle få sommarpraktik på halvtid under tre veckor. Detta avslog femklövern tillsammans med Sd och SPI.  S fick bifall på att 10 ungdomar med funktionshinder skulle erbjudas en sommarpraktik. 

Tyvärr så var processen senfärdig i socialförvaltingen och rekryteringen kom sent igång under våren vilket ledde till tidsnöd i planeringen. Detta kan vi endast skylla femklövern för. Vi måste fortsätta att arbeta hårt för dessa ungdomar. Alla har ett berättigande i samhället. Alla har rätt till ett arbete efter sina förutsättningar. Detta står Socialdemokraterna upp för i Hörby. S fortsätter politiken med en kommunal handlingsplan för handikapp och tillgänglighetsfrågor.

Men vi undrar vilket engagemang femklövern har?  Vad vill de med de unga inom LSS som kan utföra ett arbete? Tyvärr händer det inget på denna fronten från den politiska majoriteten.

 

Susanne Meijer (S) andre v. ordförande Socialnämnden 

Heidi Laine Lundgren (S) kommunstyrelsen

 

 
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-10 17:22