Det behövs realistiska förslag som gagnar tryggheten.

I tisdagens tidning hade Jane Cimmerbeck en insändare som handlade om hur den styrande femklövern skall arbeta under den andra halvan av mandatperioden. Hon påtalar att femklövern nu fått en ökad medvetenhet om vikten av etik och moral i politiken. Således skall de inte fortsätta med det gamla mönstret att inom majoriteten skapa splittring och oro.

Hon skriver också att hon känner sig trygg med att fokus ligger på den politiska plattform som femklövern gemensamt arbetar efter.

Jag tror inte att hennes trygghetskänsla delas av alla de personer som anställs per timme av kommunen. Det är främst inom skolan och vård och omsorg som dessa timanställningar ökar. År 2012 uppgick dessa till ca 139000 timmar. Detta motsvarar

ungefär 75 heltidstjänster som hade gett de anställda en trygg anställning och att de känts sig som en del av verksamheten. Femklövern har inte gjort en enda åtgärd den första halvan av mandatperioden för att stoppa ökningen av timanställningarna.

Skolan upplevs alltmer otrygg av både personal och elever. Långtidssjukskrivningarna av lärare ökar och alltfler elever blir behov av stöd. Hörby ligger långt ner på kommunrankingen både nationellt och i Skåne.

Majoritetens plattform talar om:
att kunskapsnivån i skolan skall höjas så att Hörby blir en av landets bästa skolkommuner

att arbetsmiljön skall förbättras i skolan och övrig verksamhet

att det skall anställas fler vuxna och pedagoger i skolan

För att Jane Cimmerbecks trygga värld skall uppnås behövs inte bara ärmarna kavlas upp. Det behövs realistiska förslag som gagnar tryggheten.

 

Tommy Hall  ( s )

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-07 12:15