Femklövern har misslyckats med att hantera äldrevården och demensvården

Socialdemokraterna är djupt bekymrade över den senfärdighet som femklövern har i äldrefrågorna i vår kommun. Femklövern har misslyckats med att hantera äldrevården och demensvården som den ska enligt nationella riktlinjer och evidensbaserad forskning.

Vi kunde nyligen läsa om 92 åringen som inte orkade med eget boende, kände ensamhet och ansåg att det var för mycket besök i hemmet.  Det är väl känt att mat, värme och trygghet är några av de viktigaste grundläggande behoven för oss människor. När vi åldras är detta ännu mer betydelsefullt för att vardagen skall fungera. Lägg där till att man får minnesstörningar och sedemera en demensdiagnos. Då är dessa behov ännu viktigare.

För att uppleva trygghet och stabilitet i tillvaron anser Socialdemokraterna att det kollektiva skattefinansierade samhället skall erbjuda en bra demensvård. Kommunen är den viktigaste sammanhållande länken.

Hörby kommun ansvarar för att erbjuda en god vård till personer med demensdiagnos.  Med ett stöd i tidigt skede i det egna hemmet av personal med spetskompetens i demensvård kan  leda till minskad oro, ångest, minskad medicinering men framförallt ökad livskvalitet. Hade detta fungerat så skulle kanske inte den 92 åriga damen behövt drabbas av all den oro som beskrivits i skd.

För att säkerställa en vård av god kvalité baserat på de nationella riktlinjerna för demensvård anser vi att Hörby ska erbjuda ett team med spetskompetens runt personer med demens. Teamet skall verka för att man ska känna trygghet i det egna hemmet så länge behovet finns. Kommunfullmäktige beslöt 201202 att Socialnämnden skulle ta våra förslag i beaktande i nya organisationen. Vi påstår att detta är helt förkastlig att femklövern inte hanterar frågan på ett för oss optimalt sätt. Kommuninnevånaren har rätt till en betydligt bättre demensvård än den som femklövern erbjuder Hörbyborna idag.  S kommer enträget att fortsätta att lyfta äldrefrågorna inkluderat demensvården.

Susanne Meijer -  Johan Månsson -  Albulena Murati – Tommy Neubert- Susanne Stjernfeldt

Socialdemokrater i Socialnämnden

Hörby 2013 01 14

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-17 11:30