Frivillig socialt arbete ger äldre och funktionshindrade en värdigare vardag

För ett antal år sedan hade Hörby kommun en Frivilligcentral som samordnade Frivilligt socialt arbete. Verksamheten ”förvann” på något märkligt sätt utan femklöverns politiker reagerade.

Socialdemokraterna fick frågan från en par kommuninnevånare varför Frivilligcentralen inte fanns länge. De uppgav att den var saknad, att de inte hade någon som kom och läste för dem, ingen som sjöng för dem, man saknade kaffestunden med den medmänniska som engagerat sig i Frivilligt Socialt arbete. Då vi talade med de frivilliga visste inte de heller varför verksamheten hade dött ut.

S var totalt ovetande om denna nedläggning, men vi lovade att undersöka frågan i socialnämnden.  Svaret som gavs var att denna verksamhet aldrig hade funnits. Detta kunde naturligtvis S inte acceptera eftersom en av frågeställarna hade arbetat i verksamheten som anhörigsamordnare tillsammans med Frivilligsamordnaren och följaktligen visste hur det verkligen låg till.  

Nu har vår motion om Frivilligt socialt arbete – Frivilligcentral fått avslag av samtliga övriga partier som är representerade i Socialnämnden. Socialdemokraterna menar att det är ren och skär samhällsvinst med denna verksamhet. Det ger friskare och gladare äldre och funktionshindrade, vi motverkar ensamhet, ger ökad social gemenskap och en känsla av sammanhang i samhället. Detta leder i sin tur till minskat behov av läkemedel, färre fallskador, minskad oro etc.

Om det funnits lite jäklar anamma hos övriga politiska partier så hade de sett vinsterna med verksamheten som inte kostar några större summor pengar.  Tvärtemot skulle det kunna bli ett nollsummespel.  Möjligen kommer Fullmäktigeledamöterna till besinning i denna fråga och bejakar en uppstart av Frivilligcentralen.

 

Susanne Meijer (S)                        Johan Månsson (S)

Politiker i Socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-10 14:42