Motion ang. Boende för ungdomar och unga vuxna med handikapp och funktionshinder

Till kommunfullmäktige i Hörby kommun

Socialdemokraterna har återkommande fått samtal från anhöriga/närstående och ungdomar/unga vuxna som har behov av ett bra eget boende. Det gäller ungdomar och unga vuxna med mer eller mindre funktionshinder. Men det gemensamma är att man vill flytta hemifrån och få en egen namnskylt på dörren.

Planen för handikapp/tillgänglighetspolitik revideras nu efter bifall på Socialdemokraternas motion se bilaga 1+2.

Det aktuella är att flera anhöriga har kontaktat socialdemokraterna och frågat varför inget händer, man blir inte kallade till samråd enligt kommunfullmäktiges bifall. Man får svaret att du får nöja dig med detta, flyttar din ungdom får hen inget annat boende. Alltså blir hen tvingad att bo kvar i ett ej trivsamt boende. Vi har ett antal unga vuxna som är på väg att flytta, men vad har vi i Hörby kommun att erbjuda?

Föräldrar berättar att deras unga hänvisas till gruppboende för äldre med en medelålder på 75 plus. Någon kan få en lägenhet utan planerad social samvaro.

Detta är inte rimligt, våra ungdomar och unga vuxna skall ha ett bra boende med stimulerande fritidsaktiviteter, gemensamhetsutrymme, matlagningsgrupper, träning och andra intressanta och stimulerande sociala kontakter.

Är man ung vill man ha unga runt sig även om det naturligtvis är positivt med generationsutbyte.

Socialdemokraterna yrkar

-          att samråd med brukarföreningar omedelbart planeras enligt kommunfullmäktiges beslut ang handikapplanen

-          att inventering snarast sker av antal unga med handikapp/funktionshindet som vill ha ett boende

-          att planer snarast tas fram för gruppboende/trapphusboende/gemensamhetsboende

-          att yrkanden presenteras till KF i september- 14 samtidigt med planerad redovisning av arbetsgruppen.

 

2014-06-18

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Susanne Meijer

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-19 14:46