Motion ang. demens-/psykiatrisjuksköterska

Till Hörby kommunfullmäktige:

För att kunna möta behovet med insatser till de som har en demensdiagnos på våra särskilda boende, i hemtjänst och demensteam, samt att kunna handleda och fortbilda anhöriga och närstående till personer med demenssjukdom så behöver vi öka tjänstgörningsgraden för demenssjuksköterska i första hand med 50 %.  Idag har vi en tjänst på 100 % vilket inte är tillräckligt.

Socialdemokraterna har bevakat tjänsten som inte återinrättades (den försvann under förra mandatperioden) ang. psykiatrisjuksköterska. Den tjänsten skall enligt femklövern beaktas i nya organisationen för socialförvaltningen. Men ju längre arbetet löper med organisationen ju tystare blir det om psykiatrisjuksköterska. Nya samverkansavtal är skrivna i höst med region Skåne om psykiatriarbetet mellan kommun och region. Ett stort ansvar vilar på vårdplanering då personer skrivs ut från psykiatrisk klinik och skall vårdas i hemkommunen. Till detta behövs de specifika medicinska psykiatriska kunskaper som en psykiatrisjuksköterska har.

Socialdemokraterna anser att det är av stor vikt med specialistutbildade sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. Vi tror att en kombinationstjänst med demens och psykiatri kan hantera detta uppdrag på 100 %. Till detta behövs då en bra kompetensbeskrivning, uppdragsbeskrivning och befattningsbeskrivning.

 

Socialdemokraterna yrkar:

  • att tjänsten som psykiatrisjuksköterska återinrättas på minst 50 %
  • att en tjänst på minst 50 % demenssjuksköterska inrättas för att möta behovet inom hemtjänst, hemsjukvård och demensteam, så att vi totalt får 150 % demenstjänst i kommunen
  • att förutsättningarna för en kombinationstjänst demens/psykiatrisjuksköterska undersöks

 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen  2013 10 21

 

Susanne Meijer (S)   Johan Månsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-23 15:37