Motion ang. förenklad biståndsbedömning för äldre

Till Hörby kommunfullmäktige:

För att värna de äldres oberoende och möjligheter att bo kvar längre i sitt hem, så länge man vill och orkar, så anser vi att det skall vara lättare att få kommunal hjälp i hemmet även om behoven inte är så stora att man har rätt till biståndsbedömd insats.

Ett antal kommuner erbjuder förenklad biståndsbedömning för enklare hjälp i hemmet, det kan se ut så att man vid en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar endast genom att anmäla sig, bla Nordmaling, Norrköping, Huddinge och Örebro m.fl. erbjuder detta.

Socialdemokraterna tror att detta ökar tryggheten, livskvaliteten och oberoendet och att det är lönsamt på sikt för Hörby kommun.

Så här skulle det kunna fungera oavsett om Lagen om valfrihet finns i kommunen

Man bedömer själv sitt hjälpbehov och fyller i en ansökningsblankett. En biståndshandläggare hanterar ansökan och kontaktar personen för att bekräfta ansökan. Därefter ges information om eventuella utförare av serviceinsatser och beställningen skickas. Den äldre betalar en avgift för sina insatser enligt vår kommuns ordinarie hemtjänsttaxa. Många kommuner har följande förenklade insatser. Städning – 2 timmar och 45 minuter per månad. Tvätt – 2 timmar och 45 minuter per månad. Inköp/ärende – 2 timmar och 30 minuter per månad. Matdistribution, Fönsterputs, Snöskottning, Trygghetslarm

 

Socialdemokraterna yrkar:

  • att systemet med förenklad biståndsbedömning införs i Hörby kommun.

 

Hörby den 2013 10 21

Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Susanne Meijer (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-23 15:41