Motion ang. medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Hörby kommun har under den pågående mandatperioden gjort större satsningar på miljöarbetet än tidigare, vilket är en positiv utveckling.  Fullmäktige har antagit en energieffektiviseringsstrategi, vi har anställt en miljöstrateg, skolmaten har förbättrats.

Det som saknas är att frågorna kring hållbar utveckling tränger igenom i det vardagliga arbetet på politisk och tjänstemannanivå. En orsak kan vara att insikten och kunskapen bland många av aktörerna inte har hunnit komma ikapp den snabba utveckling inom detta område vilket leder till en otillräcklig prioritering. Det räcker inte att tjänstemän på miljökontoret och ledamöter i miljönämnden utbildar sig när samtliga strategiska beslut tas på fullmäktige och i kommunstyrelsen.

Mot denna bakgrund har 84 kommuner och landsting valt att gå ihop i föreningen Sveriges Ekokommuner. Medlemskapet innebär att man ska ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21. Ur föreningens hemsida: ”Föreningen har beslutat om 12 gemensamma nyckeltal för att följa utvecklingen mot hållbarhet i medlemskommunerna. Som medlem får man stöd i arbetet med nyckeltalen och möjlighet att jämföra den egna kommunen med andra. Som medlem får man delta på föreningens utbildningar, möten och nätverksträffar.”

 Vi är övertygade att ett medlemskap kommer att gynna en positiv utveckling och även förbättra omvärldens bild av vår kommun.

 

Därför yrkas

att        ett program skrivs i enlighet med kraven för medlemskap i Sveriges Ekokommuner,

att      fullmäktige ansöker om Hörby kommuns medlemskap i Sveriges Ekokommuner.


För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

 Tommy Hall                        Anita Ullmann Kradjian

                                                                

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-07 12:19