Motion ang. våld i hemmet

Kvinnor och barn men även övriga utsatta grupper drabbas speciellt hårt i lågkonjunkturstider. Antalet individer som tvingas fly sina hem på grund av våld upplevs ha ökat de senaste åren i Hörby, samtidigt som tillgång till jourlägenheter och skyddat boende är få i antalet i Skåne.

I det akuta skedet, ofta under helger och nätter, behövs tillgång till skyddat boende. Och vi behöver förutom för de våldsutsatta personerna stöd och bra vägledning för de i familjen som utövar våldet och de som beskådar våldet, i de flesta fall barn.

Rädslan att en polisanmäld anhörig hämnas med ytterligare våld kan vara ett stort hinder för en våldsutsatt person att ta kontakt med polisen. Alternativet att kontakta kommunens socialtjänst är också väldigt känsligt, speciellt i en mindre ort som vår där det är svårt att vara anonym. Här är det viktigt att vi i Hörby utvecklar och utbildar socionomer i ett evidensbaserat arbetssätt. En speciellt utsatt grupp är äldre och handikappade, funktionshindrade och psykiskt sjuka personer. En viktig bit i detta är att ha ett fungerande anhörigstöd, då de anhöriga som brukar fysisk eller psykisk våld ofta är ofrivilliga anhörigvårdare och slutkörda sådana.

Vår familjefridsamordnare utbildar just nu personal inom detta område och de som utbildas efterfrågar stödverksamheter, jourhem och handledning för våldsverkarna.

När barn är involverade tillkommer dessutom behovet för en övernattningsmöjlighet i närhet till skola eller förskola. Livet och vardagen måste fortsätta. Utan konkreta lösningar väljer personer som är utsatta för våld i hemmet allt för ofta att stå ut med en odräglig familjesituation.

Medvetenheten om situationen av personer som utsätts för våld i hemmet måste öka bland befolkningen och lösningar behöver initieras.

 

Därför yrkas

 

att                  Hörby kommun upprättar en handlingsplan för bostadsfrågan för kvinnor, män och barn som är utsatta för våld i hemmet och undersöker samverkansmöjligheter med närliggande kommuner,

 

att                  Hörby kommun undersöker samarbetsmöjligheter med exempelvis Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund eller liknande organisationer,

 

att                  Hörby kommun aktivt arbetar fram och erbjuder ett evidensbaserat arbetssätt som stödjer både våldsutsatta och våldsverkare.

 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

 

Susanne Meijer                                                                                       Anita Ullmann

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-17 10:16