Motion om frivilligsamordnare

Till Hörby kommunfullmäktige:

 

Socialdemokraterna anser att det är av stor vikt för samhället med frivilliga insatser.

Vi menar att det är ren och skär samhällsvinst med denna verksamhet. Det ger friskare och gladare äldre och funktionshindrade, vi motverkar ensamhet, ger ökad social gemenskap och en känsla av samanhang i samhället. Vilket i sin tur kan leda till minskat läkemedelsintag, minskade fallskador, minskad oro etc. Ytterligare en möjlighet kan vara att samverka med migrationssamordnaren i kommunen, för att samordna och utveckla mentorskap. Vi anser att socialförvaltningen skall se över möjligheten att använda migrationspengar för denna form av integration.

För att hantera Frivilliga insatser i socialförvaltningen behöver vi ha en frivilligsamordnare, till en början med minst 20 % tjänstgörning. Det frivilliga uppdraget kan inte läggas in i anhörigsamordnarens tjänst utan att den procentsättes. Socialnämnden ville inte ta detta beslut att vare sig beräkna 1 %, 5 % eller 10 % av anhörigsamordnarens tjänst till detta uppdrag.  Socialdemokraterna fick avslag på detta yrkande men fick bifall på att tjänsten skulle hanteras i uppdraget som anhörigsamordnare.

Bifallet var ju på ett sätt bra, men vi är mycket oroliga för att det inte tas på allvar av övriga politiska partier. Ett uppdrag som frivilligsamordnare måste ha ett någorlunda rimligt antal timmar/vecka för att hantera frivilligfrågorna. Idag menar S att detta utrymme inte kommer att finnas om inte frivilligsamordnaren tjänstgörningsgrad är minst 20 %.

 

Socialdemokraterna yrkar:

att frivilligsamordnartjänsten sätts till 20 %

 

2013 10 21

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Susanne Meijer                   Johan Månsson


Sidan uppdaterades senast: 2013-11-23 15:22