Socialdemokraternas förslag till budget för Hörby kommun 2013 och planer 2014-2015

Socialdemokraterna är ett parti för utveckling och växande. Historiskt har vi målmedvetet arbetat för att gå från fattigdom till välstånd, från klassamhälle till jämlikhet, från maktlöshet till demokrati, från utsugning till meningsfullt och utvecklande arbete Trots alla stora samhällsförändringar som skett är arbetet att ha ett tryggt och rättvist samhälle för alla inte färdigt. Det finns fortfarande stora utmaningar som arbetslöshet, bristande jämställdhet och orättvisor i samhället, vilka vi inte stillatigande tänker låta finnas kvar.Fortfarande präglas människors livssituation och förutsättningar starkt av den sociala bakgrunden.

Alla människor som bor i Hörby har fortfarande inte samma förutsättningar till inflytande och medbestämmande i samhället och det råder stora ojämlikheter i hälsa, ekonomi och utbildningsnivå beroende på social bakgrund.Vår uppfattning är att människors frihet och hälsa ökar när klyftorna i samhället minskar och levnadsstandarden förbättras för alla. Detta ger förbättrade livsvillkor och möjliggör ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

Ekonomiska förutsättningar:

Den kommunala ekonomin blir allt mer beroende av vilka resurser regering och riksdag selektivt satsar inom olika områden, som exempelvis riktade ekonomiska tillfälliga anslag till skola, förskola, vård och omsorg.

Hela det socialdemokratiska budgetförslaget kan du läsa här

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-30 13:03