Vårt parti

Det socialdemokratiska arbetarepartiet är uppbyggt i flera olika nivåer. Socialdemokraterna i Hörby, internt Hörby Arbetarekommun, är tillsammans med de andra skånska kommunerna samlade under Skånes Socialdemokratiska partidistrikt. Under arbetarekommunen engagerar sig medlemmarna i olika S-föreningar beroende av var i kommunen man bor, vilken facklig tillhörighet man har eller helt enkelt vilket/vilka intresse man har.

I Hörby finns tre stycken aktiva aktiva socialdemokratiska föreningar. Hörby Socialdemokratiska förening ansvarar för det utåtriktade arbetet i tätorten, Hörbyfackens Socialdemokratiska förening ansvarar för kontakt med arbetsplatser och arbetare och SSU Hörby, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, aktiverar de sympatiserande ungdomarna i kommunen.

SSU är i organisationssynpunkt egentligen en sidoorganisation, precis som Studentförbundet, S-kvinnor och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Dock, i Hörby har vi beslutat att SSU är upptagen som S-förening under arbetarekommunen, vilket innebär att medlemmar i SSU automatiskt tilldelas medlemskap i partiet.

Sedan februari 2016 har vi även äran att stoltsera med en aktiv S-kvinnoklubb i kommunen. Tillsammans med kvinnor för Höörs arbetarekommun bildade man kvinnoklubben "S-kvinnor Victoria".