Årsmöte 2016

Hörby Arbetarekommun, även Socialdemokraterna i Hörby, välkomnar härmed alla medlemmar till årsmöte. Mötet äger rum lördagen den 19:e mars på Folkets Hus, Hörby. Vi startar dagen vid 09:30 då fika finns tillgängligt, själva mötet är tänkt att starta vid klockan 10:00. Nedan återfinnes kallelse samt ett samlat dokumnet med årsmöteshandlingar.

   

På mötet behandlas sedvanliga årsmöteshandlingar och val till bland annat arbetarekommunens styrelse. Även valen till 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden, samt en ersättarplats i samma nämnd kommer på agendan. I kallelsen framgår vilka styrelseposter som är nomineringsbara, och alla nomineringar tillsänds snarast valberedningens sammankallande Carina Anderberg (kontaktuppgifter i kallelse). 

Tänk på att Du som medlem har möjlighet att tillsända motioner till årsmötet. Skicka i så fall motionen/motionerna i god tid till arbetarekommunens sekreterare Heidi Laine Lundgren (kontaktuppgifter i kallelse) snarast möjligt, så styrelsen hinner förbereda utlåtanden. 

Vi har även äran att presentera en hedersgäst till mötet, nämligen Cecilia Lind. Cecilia har under åren gjort sig känd som en oerhört klok, driven och engagerad person. Bland de uppdrag hon axlat finns bland annat posten som kommunstyrelsens ordförande i grannkommunen Eslöv. Idag innehar Cecilia posten som kommunfullmäktiges ordförande i Eslöv, med mera. Vi är givetvis glada att Cecilia kommer och delar denna lördagsförmiddag med oss i Hörby.

 

Välkomna!

Socialdemokraterna i Hörby