Distriktskongress 2016

Den 9:e april håller Skånedistriktet - partiets största distrikt - sin årliga kongress, i år förlagd till Helsingborg. Socialdemokraterna i Hörby kommer att representeras av sex ombud och fem ersättare. Hörby har som vanligt varit flitiga med att skriva motioner till kongressen. Totalt sex stycken har det blivit, vilka alla enhälligt backades upp på medlemsmötet i december månad - vilket betyder att de tillsändes kongressen i Arbetarekommunens namn. 

Följande kongressdelegation sänds från Hörby:

Ombud: Ersättare:

Henrik Andersson (sammankallande)    
Susanne Meijer
Anna-Carin Håkansson 
Eva Lilja
Björn Strömqvist 
Roland Lindén


Håkan Hansson
Ulla-Britt Thiman
Tommy Neubert
Susanne Stjernfeldt
Jill Protos Christensson

 

Motioner

Här kan Du ta del av de motioner som är insända från Hörby Arbetarekommun.

 

Möjlighet att åka som åhörare
Som medlem i Hörby Arbetarekommun, men icke vald till ombud eller ersättare, har Du möjlighet att åka som åhörare. Styrelsen har beslutat att matpacket även ska utgå till de som åker som åhörare, vilket innebär att anmälan behöver göras snarast möjligt. Anmäl er till Henrik Andersson om ni önskar åka som åhörare och samtidigt få tillgång till matkuponger, snarast (senast årsmötet 19/3).