Hörby S-förening

Hörby Socialdemokratiska Förening är kommunens äldsta S-förening. Föreningen är aktiv och verksam över hela kommunen med uppdraget att tillsammans med övriga S-föreningar sköta partiets utåtriktade arbete. Till vänster i menyn finner du aktiviteter och dylikt anordnat av föreningen.  

Under 2016 anordnar föreningen ett öppet politiskt diskussionsforum sista lördagen varje månad. Det hela går under namnet "Café Röd lördag" - se den senaste informationen genom att följa länken till vänster i menyn. Varje månad är temat nytt och lokala partiföreträdare eller andra inbjudna föreläser kring sitt ämne med efterföljande diskussion. Passa på att träffa dina lokala socialdemokratiska företrädare. En annan viktig aktivitet som föreningen kommer återuppta under verksamhetsåret är "aktivitet i byarna", det kommer ske genom öppna möten, eventuell dörrknackning och så vidare. Utöver nyss nämnt återfinns man som sedvanligt på Hörby Marknad och på Victoriamarknaden. 

 

Styrelsen för innehavande verksamhetsår

Ordförande Vice ordförande Kassör
Ulla-Britt Thiman Tommy Hall  Henrik Andersson 
ubthiman@hotmail.com  tommy.hall.horby@telia.com  henrik-mff@hotmail.com 

   
Ledamöter     
Lillemor Widh  Harriet Olsson Strange   
lillemor.widh@live.se  h.strange@hotmail.com   
     
Suppleanter    
Tommy Neubert Björn Strömqvist  Kristina Cavetoft 
neubert53@hotmail.com bjorn.stromqvist79@gmail.com kristinacavetoft@gmail.com
     
Lena Rosvall Roland Lindén  Jill Protos Christensson 
lenarosvall@yahoo.se rolandlinden@hotmail.com jillsan52@hotmail.com
     
Nils Landén    

 

  

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-23 13:53