Kyrkovalet 2013

 Den 15 september 2013 går Socialdemokraterna till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån.

Läs mer om (S) i Svenska kyrkan här och information från det skånska partidistriktet finns att läsa här

 

Socialdemokraterna vill att svenska kyrkan ska:

SÄTTA MEDLEMMARNA I CENTRUM

TA STÄLLNING FÖR ALLAS LIKA RÄTT OCH VÄRDE

BEKÄMPA DE ÖKANDE KLASSKLYFTORNA

BIDRA TILL GEMENSKAP OCH UTVECKLING

 

Kyrkofullmäktigelistan för Hörby:

Ulla-Britt Thiman
Hans Ljungquist
Robert Stenbeck
Tommy Neubert
Mikael Nersäter
Anna-Carin Håkansson
Gunnar Bergquist
Lena Rosvall
Bengt Rosvall
Christer Johnsson
Inger Nilsson
Jill Christensson.

Till Lunds stift:
Robert Stenbeck

Till Kyrkorådet:
Hans Ljungquist
Ulla-Britt Thiman
Robert Stenbeck.

 

Med anledning av samgåendet mellan Hörby församling och Västerstads församling 2014 bildades en grupp som kallas Indelningsdelegerade och som skall jobba fram till valet med sammanslagningen av de båda församlingarna.

S-ledamöter i arbetsutskottet är Hans Ljungquist och Åke Hansson.

Val  av ordinarie s- ledamot för Valnämnden
 Monica Johnsson

Ersättare
Gunnar Bergquist .

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-19 12:49