Studier

Vår studieverksamhet är dels grundutbildning för våra medlemmar i organisationen och funktionsutbildning för våra förtroendevalda. Vårt partidistrikt anordnar också utbildningar som våra medlemmar kan deltaga i.

Vår Studieorganisatör
Susanne Meijer
tel: 0415-121 99, mob: 070-815 08 4
Emai: meijer.susanne@gmail.com

Susanne lämnar gärna ytterligare information om vår studieverksamhet

Är du nyfiken på vilka studier partidistriktet i Skåne anordnar hittar du dessa på socialdemokraterna.se/skane

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-18 18:52