Studieprogram - Hösten 2016

Vi vill särskilt uppmärksamma er på inbjudan tillutbildningen ”Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018” som är partidistriktets stora utbildningssatsning inför stundande valrörelser. 

Ledarskapsutbildningen syftar till att utbilda framtidens socialdemokratiska företrädare och bygga ett starkt lag även för nästa mandatperiod. Vid frågor och anmälan på detta hör av er till Susanne Meijer 0708 150841 eller Björn Strömqvist. 

Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018. 

Partidistriktet har nöjet att i samarbete med ABF inbjuda till ledarutbildningen ”Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018”, en ledarutbildning för framtidens socialdemokratiska företrädare som tar sikte på valet 2018. Med start hösten 2016 genomför vi en omfattande utbildningssatsning för att se till att stå starka i kommande valrörelser och bygga ett starkt lag även för nästa mandatperiod. 

Till denna utbildning förväntar vi oss att arbetarekommunerna gör en särskilt noggrann och genomtänkt rekrytering. Utbildningen ska inte förväxlas med de kvalificerade ledarutbildningarna (steg 3 och steg 4) som partistyrelsens kansli ordnar centralt och som vi spridit information om under våren. Utbildningen omfattar två internat och två endagarskonferenser med olika teman. Vänligen observera att anmälan är bindande och gäller samtliga utbildningstillfällen. 

11-13 november 2016 (internat) alla internat på Backagården i Höör Tid: Startar fredag kl 18:00 och avslutas med lunch söndag kl 12:30 

4 februari 2017 Tid: Startar kl 09:00 och avslutas kl 16:00 

20 maj 2017 Tid: Startar kl 09:00 och avslutas kl 16:00 

22-24 september 2017 (internat) Tid: Startar fredag kl 18:00 och avslutas med lunch söndag kl 12:30 

Övergripande tema för utbildningen är den generella välfärden med fokus på sysselsättning, bostäder, sjukvård och ledarskap. Jämställdhets- och etableringspolitiken integreras i utbildningens olika teman. 

Vi har två platser och man förbinder sig att delta i alla tillfällena. Man skall ha deltagit i steg 1-3 eller likvärdigutbildning. Arbetarkommunen gör urvalet om det är fler än två som är intresserade. 

Anmälan görs i vanlig ordning till arbetarekommunen, som i sin tur gör en prioritering och registrerar sina anmälningar senast 5 oktober 

 

Arbetsmarknadspolitisk utbildning 

Partidistriktet inbjuder socialdemokratiska politiker på lokal, regional och riksnivå till utbildningen ”En inkluderande arbetsmarknad” helgen den 8-9 oktober 2016 på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör. 

När: 8-9 oktober (internat) Plats:Backagården, Höör 

OBS! Antalet platser är begränsat och anmälda med politiska uppdrag kopplade till arbetsmarknadspolitiken har förtur. Anmälan görs senast 5 september via länken: 

https://response.questback.com/socialdemokraterna/arbetsmarknadspolitiskutb2016 

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, i Trelleborg 

Lördagen den 17 september genomförs ännu en Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, för att ge nya medlemmar en möjlighet att komma in i det politiska arbetet. Utbildningen hålls i Trelleborg. Tid: lördag 17 september, kl 09:00-16:00 

Plats: Trelleborgs arbetarekommun, Strandgatan 22B, Trelleborg Anmälan görs senast den 5 september 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, i Kristianstad 

Tid: lördag 1 oktober, kl 09:00-16:00 Plats: ABF Skåne Nordost, Fackens Hus, Kanalgatan 94, Kristianstad .Anmälan görs senast den 15 september 

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 2 

Tillsammans med ABF inbjuder partidistriktet nya medlemmar till Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 2. Utbildningen riktar sig till nya medlemmar som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, eller likvärdig utbildning. 

22-23 oktober (internat) Plats: Backagården, Höör 

Anmälan görs senast 20 september 

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 3 

Du som har gått medlemstutbildning steg 1 och 2 är nu välkommen att söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet. 

Medlemsutbildning steg 3 genomförs fredag till söndag vid ett tillfälle. Utbildningen startar ca kl 17:00 på fredagen och slutar ca kl 15:00 på söndagen. 

30 september - 2 oktober (internat) Plats: Backagården, Höör 

9-11 december (internat) Plats: Backagården, Höör 

För mer information om utbildningen se länk: http://www.socialdemokraterna.abf.se/undersida/Vansterpuffar/Medlemsutbildningens-tredje-steg-2016/ 

 

Kvinna i Politiken - höstkonferens 

Partidistriktet i samarbete med S-kvinnor och ABF inbjuder till ännu en konferens för kvinnor med förtroendeuppdrag i riksdag, region och kommun. 

Tid: 24 september, kl 10:00-15:00 Plats: Backagården, Höör . Anmälan sker senast den 31 augusti via länken: 

https://response.questback.com/socialdemokraterna/kvinnaipolitikenht2016