Styrelse

Det är vi som har det ärofyllda uppdraget att sitta i Hörby Arbetarekommuns styrelse:

Ordförande:
Håkan Hansson

Kassör:
Gunnar Bergquist

Ordninarie ledamöter:

Heidi Laine Lundgren
Sekreterare

Susanne Meijer
Vice ordförande & Studieorganisatör

Henrik Andersson
Vice sekreterare & Webbredaktör 

Ulla-Britt Thiman
Kyrkopolitiskt ansvarig

Björn Strömqvist

Eva Lilja

 

Suppleanter:

Rune Olsson

Renaldo Tirone

Anders Johansson

Roland Lindén

Susanne Stjernfledt
Facklig ledare

Thomas Lindberg

 

Adjungerade till styrelsen:
Information kommer snarast.