Invånaredialog Kinnared

Maire-Louice Lindström, Christian Andersson och Maria Hedin utanför Ica Målet i Kinnared i samband med invånaredialog.

LYCKAD DIALOG MED KINNAREDSBORNA

I månadsskiftet januari-februari genomförde Socialdemokraterna i Hylte det första dialogprogrammet i kommunen för att lyssna av invånarnas åsikter i samhällena. Totalt delades det ut 250st program i Kinnared, Brännögård och Drängsered med aktuella frågeställningar och möjlighet för varje enskild att komma med egna synpunkter och idéer. Programmet följdes upp med två torgmöten utanför ICA Målet i Kinnared.

 

Genmälet blev mycket bra då ca 20% av programmen lämnades in i samband med torgmötena eller skickades in i efterhand. Här kommer listan i vad ortsborna tycker är viktigast för samhällets utveckling.

- Kollektivtrafik, I princip alla som deltog i dialogen hade en önskan om en utbyggd kollektivtrafik högst upp på listan.

- Ny förskola. En permanent lösning på förskolans lokalproblem är viktig. Avveckla Gamla Prästgården och den tillfälliga avdelningen i i centrum till förmån för en ny förskola i anslutning till skolan.

- En mycket viktig fråga för Kinnared med många industriföretag med skiftarbete är att Hylte Kommun inrättar Barnomsorg på obekväm arbetstid.

- En stor majoritet vill inte se att Eons planerade vindkraftspark Jonsbo byggs.

 

Ytterligare synpunkter som kom in handlade om vikten av att ha byggklar industrimark klar, att sly och buskar rensas i centrum samt att en säker överfart ordnas för gång och cykeltrafikanter över Västerån.

 

Vi är mycket nöjda med responsen från Kinnaredsborna, säger oppositionsrådet Ronny Löfquist(S) i en kommentar. Vi har fått en bekräftelse på att förskolan och barnomsorg på obekväm arbetstid är viktiga frågor. Sedan har vi redan tagit till oss resultatet från dialogprogrammet och lagt förslag på utbyggd landsbygdstrafik till Kinnared, Landetyd och Unnaryd.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-07 14:20