Gruppledare för Socialdemokraterna

Kommunfullmäktiges presidie

Anette Lindered (ordf.)
Anneli Johansson (2:e vice ordf.)

Kommunstyrelsens ordförande

Claes Thunblad

Barn- och ungdomsnämnden

Eva Ullberg (ordf.)

Kompetensnämnden

Christian Bengtzelius (ordf.)

Tekniska nämnden

Solveig Byberg (vice ordf. och gruppledare) 

Kultur- demokrati- och fritidsnämnden

Mika Metso (ordf.)

Miljö och bygglovsnämnden

Andreas Fogeby (vice ordf. och gruppledare)

Socialnämnden

Bengt Harju (ordf.)

Järfällahus AB

Markus Josefsson (gruppledare)


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut