Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet ingår i en gemensam samarbetskoalition för Järfälla.

Tillsammans är vi överens om en framtidsinriktad politisk plattform för mandatperioden 2014-2018. Det handlar om ett åtagande på ett antal politiska områden, men också ett tydligt politiskt vägval som är styrande för kommunen under hela mandatperioden.

Järfälla står inför ett antal stora utmaningar. Det finns brister i välfärdens kärnområden. Vi är överens om att det krävs handlingskraft för att förbättra välfärden. Förskolan, skolan och äldreomsorgen kräver mer resurser.

Kostnaderna för försörjningsstöd har skjutit i höjden och många unga står utanför arbetsmarknaden. Vi tar ansvar för att fler människor kommer i arbete och att socialnämndens kostnadsutveckling vänder.

Vi kommer under mandatperioden planera för den andel bostäder Järfälla åtagit sig genom avtalet om tunnelbanan. Ytterligare bebyggelse kommer primärt planeras och ske i kollektivtrafiknära lägen. Vi kommer att höja ambitionsnivån och rejält förbättra förutsättningarna för Järfällas framtida tillväxt.

Järfälla ska ligga i framkant som en ekologiskt hållbar kommun, det gäller såväl i verksamheterna som bostadsbyggandet. 

Ett växande grönt Järfälla

Järfälla ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter åt alla. En kommun som bidrar till människors utveckling och ger alla oavsett bakgrund goda livschanser. En kommun som bygger på tillit och samarbete. Järfälla ska vara en bra kommun att bo, arbeta och leva i.

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Järfälla där människors livskvalitet stärks. Vi vill stimulera en kraftfull befolkningstillväxt som samtidigt är hållbar - tillväxt som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.

Järfälla ska vara en grön kommun, där vi både tar ansvar för miljöfrågor i det stora och i det lokala. Vi har en vision om en klimatneutral kommun och en giftfri vardag.

Järfälla ska vara en öppen och inkluderade kommun, där alla människor oavsett bakgrund ska känna sig välkomna. Demokrati, mångfald och inflytande ska prioriteras och medborgarnas engagemang ska tas tillvara i bostadsområden, föreningar och kommunens beslutsprocesser.

Läs koalitionsplattformen här

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut