Vår politik

Socialdemokratisk politik är att bygga ett samhälle på solidaritetens, frihetens och rättvisans grund. När dessa värderingar präglar vårt samhälle är de en förutsättning, inte ett hinder, för alla människors individuella frihet och självbestämmande.

Du kan läsa hela vårt förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2017-2019 med budget för 2017 här: Samhällsbygget – ansvaret för Jönköpings kommun

Vårt kommunpolitiska handlingsprogram för 2015-2018 kan du läsa här:

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2015-2018