14. BESÖKSNÄRING

Jönköping har under åren vuxit som turistort. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt i kommunen. På detta område kan vi göra ännu mer, inte minst genom att lyfta fram de olika kommundelarna som i olika avseenden kan erbjuda en skön natur, historia och kultur. Kommunen ska samordna olika förfrågningar från besöksnäringen efter en fastställd strategi och handlingsplan.

Utveckling av traditionella turistaktiviteter ska stödjas av kommunen, liksom utveckling av ny turism såsom ekoturism.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:23