16. KOMMUNENS PERSONAL OCH FÖRVALTNING

Den kommunala förvaltningen ska fungera som ett väl tillgängligt och lättförståeligt serviceorgan för alla medborgare. 

För att kunna erbjuda kommuninvånarna så god service som möjligt bör kommunens anställda ges återkommande utbildning som är flexibel.

Arbetsområden och arbetsuppgifter förändras i takt med kommunens utveckling. Därför behövs en ständig kompetensutveckling och en progressiv personalpolitik som bl.a. motverkar en könssegregerad arbetsmarknad. Kommunen ska aktivt motverka diskriminering och arbeta för mångfald. Andelen utrikesfödda ska ha sin motsvarighet i antal anställda

Kommunens anställda ska alltid erbjudas heltidsarbete. Personalhälsovården ska fortsätta att stärkas och ohälsan motverkas och förebyggas. Förebyggande åtgärder prioriteras för att motverka ohälsotalen och rehabiliteringsarbetet måste vidareutvecklas. Företagshälsovården måste byggas ut. Det är också angeläget att näringslivet är med i denna satsning.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:25