2. EKONOMI

Kommunens ekonomi grundas på det egna skatteuttaget och utgör kärnan i den gemensamma verksamheten. En progressiv välfärdspolitik förutsätter ekonomisk stabilitet samt ordning och reda i kommunens finanser. På så sätt förhindrar vi att konjunkturnedgångar orsakar dramatiska förändringar i den gemensamma verksamheten. Kommunal driftsverksamhet får aldrig långsiktigt finansieras genom upplåning.

För att på sikt höja det generella välståndet och bygga ut den gemensamma verksamheten, krävs ekonomisk tillväxt. Vi vill endast i liten utsträckning finansiera gemensam verksamhet med avgifter, då detta oftast slår mot de mindre bemedlade och ur rättvisesynpunkt är orättfärdigt.

Nivån på kommunens ambition att bedriva gemensam verksamhet, syftande till att minska klasskillnaderna och att höja det sociala och kulturella välståndet, är avgörande för nivån på skatteuttaget.

Kommunens skattemedel är resurser skapade gemensamt av ett folk i arbete och ska användas till att ge maximal välfärd åt folket. Utnyttjandet av skattemedlen ska därför alltid präglas av effektivitet, noggrannhet och av största respekt.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:08