5. JÄMSTÄLLDHET

Kvinnors lika rätt handlar om makt och demokrati. Vi socialdemokrater betraktar därför jämställdheten som en viktig jämlikhetsfråga. I vår kommun ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter och möjligheter.

Vi vill vidareutveckla och bredda jämställdhetsarbetet i kommunen och integrera det i alla verksamheter. Därför är det av betydelse att frågan prioriteras och med ett tydligt ansvar i styrelser, nämnder och förvaltningarna. Detta kräver analys av de villkor som existerar för kvinnor och män samt av de maktstrukturer som finns i samhället. Vi socialdemokrater avser att avskaffa vårdnadsbidraget eftersom det motverkar jämställdheten.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:14