6. JÄMLIKHET

Alla ska ha en plats i den samhällsgemenskap som arbete och socialt liv utgör. Den segregation från denna gemenskap som stora grupper idag är dömda till måste undanröjas.

Viktigast för att denna integration ska uppnås är att alla har ett arbete. Kommunen ska därför utveckla särskilda arbetsmarknadsprojekt som riktas till grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Segregationen är ofta knuten till särskilda bostadsområden. Kommunen både stödjer och initierar särskilda projekt i dessa bostadsområden i syfte att öka deltagande i arbetsliv, föreningsliv och utbildning. Segregationen försvårar för människor att komma in i samhället och medför hinder för grupper att utveckla sina kunskaper i svenska språket. Kampen mot segregationen i Jönköping är en prioriterad fråga för oss.

För att motverka segregation är det viktigt att bostadsområden planeras så att en integration av grupper med olika social bakgrund sker i varje område.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:15