7. HÖGSKOLAN

Högskolan i Jönköping har stor betydelse för att ge fler tillgång till högre utbildning. Den bidrar också till att ge Jönköping och dess näringsliv behövlig välutbildad arbetskraft, vilket i sin tur ökar sysselsättningsnivån.

Vi vill verka för fortsatt utveckling av högskolan genom att högskolan får ett brett utbud av utbildningar och forskningsdiscipliner som spänner över hela det akademiska fältet. En utbyggnad av den tekniska utbildningen är viktig för både sysselsättningen och näringslivet. En förutsättning för denna utveckling är att tekniska högskolan utvecklas. Utbyggnaden av yrkeshögskolan i Jönköping är en del i denna utveckling.

I takt med att antalet studenter ökar i Jönköping, måste kommunen beakta studenternas studiesociala behov, exempelvis avseende bostäder.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:16