9. KULTUR

Kulturen är för oss socialdemokrater en viktig del av vår gemensamma välfärd. Vi finner det viktigt att alla medborgare kan och får ta del av ett brett lokalt kulturutbud, där inte bara de ekonomiskt gynnsamma inslagen får dominera. Den breda kulturen är viktig för att alla medborgare ska känna att de är en del av vårt gemensamma samhälle. Kulturen är inte bara en viktig kugge i samhällets integrationsprocesser utan utgör också en outsinlig inspirationskälla och kan vara en startpunkt eller mötesplats för människor som annars aldrig möts. Vi ser det som en självklarhet att kommunen har ett ansvar att erbjuda dessa kulturens fördelar och möjligheter till dess invånare.

Deltagande i skapandets olika former är viktigt för den egna utvecklingen och vi finner det självklart att en bred amatörbas av kulturutövare ska komplettera och kompletteras av professionella och yrkesverksamma kulturutövare. För att möjliggöra det här är det viktigt att vi skyddar, utvecklar och bygger ut de gemensamma ytor som finns för kulturutövande. Folkets Hus, Folkets Park, bibliotek och öppna gemensamma torg och parker ser vi som nycklar i detta arbete. Byråkrati i form av svåra ansökningsprocesser och otydliga regler bör inte heller vara ett inspirationshinder för våra medborgare.

Den fria folkrörelsen och våra studieförbund är två av de största kulturbärarna i vårt land och viktiga delar av vårt kulturutbud. Det är av betydelse att dessa verksamheter ges förutsättningar för fortsatt utveckling.

Idag känns teater, musikal, körsång och konst otillgängligt för många då de som unga inte fått ta del av det utbud som erbjuds. Vi vill återigen se skolan som en kulturbärare i samhället och vi hävdar att kulturella upplevelser förhöjer utbildningskvalitén och studieglädjen. Kulturskolan ska fortsätta vara en vital del i detta arbete.

Vi har en befolkning som blir allt äldre. Vi vill se våra bibliotek och folkrörelser som uppfinningsrika aktörer som kan erbjuda våra seniorer ett kulturellt utbud, också på plats i deras dagliga miljöer. Kulturen kan också tjäna som ett medel för människor som av olika skäl mår dåligt eller är trötta.

Kulturen i Jönköping ska ha en egen nämnd och förvaltning som kan verka för att förbättra utbudet mot våra invånare. Våra idag starka allmänkulturinslag såsom KulturDagNatt, Jönköping Filmfestival, Popadelica och Dansfesten lockar besökare till Jönköping och är ett gott verktyg för att marknadsföra vår stad med omnejd. Det allmänkulturella programmet måste utvecklas ytterligare för att göra Jönköping till den attraktiva stad vi vill att den ska vara, och vi vill täppa till de luckor som finns under kalenderåret med fler tunga profilerade evenemang, gärna sprungna ur medborgarförslag.

I Jönköping måste också nya yttre miljöer få sticka ut i form och färg, och vi vill gynna en modern stadsbebyggelse där också Jönköping har byggnader som människor vill fotografera och visa upp. Samtidigt ska vi även bevara kulturhistoriska byggnader.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:19