Facklig-politisk verksamhet

Facket och socialdemokratin har vuxit fram som två grenar på samma träd. Genom stark facklig-politisk samverkan är dagens välfärdssamhälle byggt. Det var den arbetande befolkningens krav på drägligare livsvillkor, men också en lång rad sociala reformer, som vi idag tycker är självklara. De blev verklighet tack vare samverkan mellan en reformistisk socialdemokrati och en stark fackföreningsrörelse.

Vårt facklig-politiska utskott arbetar med att stärka samarbetet med de fackliga avdelningarna samt anordnar ett antal arbetsplatsbesök och träffar för att öka kunskaperna omkring vikten av facklig-politisk samverkan.

Facklig-politiska utskottet