Kommunfullmäktige

Efter valet till kommunfullmäktige den 14 september fick Socialdemokraterna 26 ledamöter i kommunfullmäktige. Dessa ska tillsammans med övriga kamrater i styrelser och nämnder driva våra politiska förslag för ett jämlikare samhälle.

Följande ledamöter blev invalda:

Elin Rydberg
Ilan De Basso
Patricia Melin
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Tord Sundqvist
Eva Swedberg
Lars-Evert Sahlin
Anette Höglund
Gabriel Marko
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Amir Crnic
Karin Widerberg
Magnus Johansson
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Belge
Elinor Klasson
Carina Sjögren
Krister Johansson
Mona Forsberg
Hans-Lennart Stenqvist