Studier

Vi har ett behov av att stärka organisationen på ett sätt så att fler medlemmar är aktiva i verksamheten. Utbildning och utveckling av såväl organisation som politik är en grundsten i detta arbete. Vi tror att kontinuerlig utbildning ökar engagemanget för politiken och ger organisationen en naturlig utveckling. Studier kan vara så mycket mer än bara studiecirklar och kurser. Seminarier, föreläsningar och liknande är kunskapshöjande för medlemmen och organisationen.

 

Det finns ett långsiktigt behov av studieinsatser både vad det gäller ideologi, organisation och våra folkrörelsemetoder. Det finns alltid något område att fördjupa sig igenom studier både som politiskt intresserad medlem och som förtroendevald.

Studieverksamheten skall till största delen ske i de olika föreningarna. De flesta föreningarna har egna studieorganisatörer utsedda och deras uppdrag är att jobba med att öka studieaktiviteten i partiet.

All vår studieverksamhet sker i samarbete med ABF.

Studiekommittén


Läs om aktuella utbildningar nedan: