Kalmar Energi

Kalmar Energi är den ledande leverantören av energi i vår region. Bolaget förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Då miljötanken prioriteras erbjuds endast 100 procent förnybar energi.

Kalmar Energi ägs av E.ON och Kalmar kommun med 50 procent vardera av aktierna.

Vice ordförande
Marie Simonsson
E-post

Ersättare
Gunnel Akinder
Charlotte Sandell

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-09 10:34