Kalmar Kommunbolag AB

Kalmar Kommunbolag AB är moderbolag för Kalmar Vatten, Kalmar Hamn, Kalmar Familjebad, Kalmar Airport, Industriparken, Destination Kalmar, Kalmarhem och Kalmar Sience Park. Kommunbolaget är dessutom hälftenägare i Kalmar Energi.

Ledamot
Johan Persson
E-post 

Dzenita Abaza
E-post

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-12 13:58